Thư của Hoà Thượng Thích Thái Hoà gửi đến BHL GĐPT Đức Quốc

PL 2561

Thư Khuyến Từ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cùng tất cả anh chị em Ban hướng dẫn GĐPT Đức quốc và cùng toàn thể trại sinh trại họp bạn Liên Hoa quý mến!

Nhân dịp chuyến hoằng pháp tại Bắc Âu, tôi được anh Thị Hiện cho biết vào thứ 7 ngày 24/06/2017 GĐPT Việt Nam tại Đức quốc tổ chức trại họp bạn Liên Hoa và kỉ niệm 30 năm chu niên của GĐPT Đức quốc kể từ khi anh Võ Văn Mai, pháp danh Thị Lộc định cư tại Đức khởi hoạt.

Do nhân duyên này anh Thị Hiện đã thỉnh cầu tôi có lời khuyến từ đến Ban hướng dẫn GĐPT Đức quốc và toàn thể trại sinh Liên Hoa, cùng các anh chị em thương mến!

30 năm hoạt động GĐPT Việt Nam tại Đức quốc trong tinh thần Hoà – Tin – Vui và Bi – Trí – Dũng nhờ vậy mà các anh chị em đã vượt qua được nhiều khó khăn từ nội thân đến ngoại cảnh để thực hiện sứ mệnh của người con Phật nói chung và sứ mệnh thực hiện lý tưởng của người Áo Lam nói riêng. Tôi vô cùng hoan hỷ và hết lòng tán dương mọi sự hành hoạt để cho Phật Pháp được phát triển trên xứ người và GĐPT Việt Nam có cơ hội cắm gốc rễ ở trên một xứ sở đa văn hoá, đa ngôn ngữ và nền khoa học kĩ thuật hiện đại. Nhân đây tôi mong rằng: Pháp Tứ Tất Đàn và Pháp Ngũ.

Minh do Đức Phật dạy và Liệt Vị Tổ Sư Đông Tây Kim Cổ đã vận dụng để ứng dụng Phật Pháp vào trong từng thời đại của chính mình. Nhờ vậy mà Phật Pháp phát triển liên tục trong mọi thời gian và hoằng truyền phổ cập đến với mọi thành phần xã hội ở trong mọi không gian.

Nay trại họp bạn Liên Hoa là cơ hội để chúng ta nhìn sâu vào đoá sen trắng nở ra giữa bùn lầy sinh tử, giữa một xã hội mà con người đã đánh mất chính mình bởi những hơn thua phù phiếm từ đó chúng ta tìm ra một phương thức mới để hành hoạt khế cơ mà không đánh mất khế lý, khế thời mà không bị biến chất.

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả anh chị em vô lượng an lạc.

Stockholm, Sweden ngày 23/06/2017
Thích Thái Hoà