Ngày Hoàng Đạo

Tháng 07 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 7
Ngày Mậu Dần
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 06

Lời Ngỏ

Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Nhược nhơn dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”. Nghĩa là: Nếu có người nào muốn biết hết thảy Phật ba đời, hãy nhìn sâu vào tính thể của vũ trụ, tất cả đều do tâm tác động tạo thành.

Tâm là chủ nhân của mọi vấn đề thiện ác, xấu tốt, hạnh phúc, đau khổ, thấp kém, cao thượng, thánh phàm, mê lầm và giác ngộ, sanh tử và Niết bàn. Nếu không có tâm, ta không biết lấy gì để đo lường và cảm nhận những vấn đề này. Không có tâm, ta không thể nào hiện hữu và thế giới không thể nào hiện hữu với ta.

Nếu ta sống với tâm xấu ác, thì hành động và hậu quả xấu ác sẽ xảy ra cho chính ta và thế giới của ta. Nếu ta sống với tâm hiền thiện, thì hành động và hậu quả an lành sẽ xảy ra cho chính ta và thế giới của ta.Vì xấu hay tốt, hạnh phúc hay khổ đau đều ở nơi tâm ta và do tâm ta tác động lên ngoại cảnh. Nên,chúng ta nguyện cùng nhau từ bỏ điều ác, nguyện cùng nhau thực hành điều thiện và sống có lợi ích cho nhiều người.

Bởi vậy, những người có trí trong đời, tránh được lối hiểm nghèo của khổ đau và sanh tử, vì họ biết chăm sóc những hạt giống hiền thiện nơi tâm họ, khiến họ không có hành động và lời nói xấu ác. Nhờ vậy, họ sống ở đâu cũng an toàn, đến với ai cũng không gây oán đối và sống có ích lợi cho nhiều người. Họ trang điểm đời sống của chính họ, bằng chất liệu của trí tuệ và từ bi, mà không trang điểm bất cứ một chất liệu gì khác.

Đối với người vô trí, phóng tâm đua tranh hơn thua với ngũ dục, nên phá nát đạo đức bản thân, tạo ra những ương lụy cho gia đình và tai họa cho xã hội, hoang phí và hư hỏng một kiếp làm người.

Nay, các Thiện hữu tri thức, muốn thiết lập một Website với tên Tàng Kinh Các Huế, để nuôi dưỡng thiện tâm của chính mình qua Phật Pháp và góp phần đến với những ai có nhu cầu bỏ ác, làm lành, giữ gìn tâm ý trong sạch.

Vì vậy, tôi tùy hỷ với hạnh nguyện cao đẹp và có ý nghĩa này của các Thiện hữu tri thức và viết lời ngỏ này đến với các độc giả có nhân duyên với Website này.

Trân trọng

Chùa Phước Duyên – Huế, Tàng Kinh Các, ngày 02 -10 – 2014
Tỷ kheo Thích Thái Hòa