Thơ Phật Tâm

Phật Tâm
(Phật Đản, Phật lịch 2562)
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

Phật từ xưa ở Niết Bàn
Phật nay sống giữa trần gian độ đời;
Muôn ngàn hoa héo thành tươi,
Ngàn dòng nước chảy thảnh thơi muôn trùng;

Ai còn vướng bận có không,
Có ai còn đứng ngóng trông đôi bờ;
Khổ đau chẳng hẹn bao giờ,
Bàn tay chuyển pháp là cơ hội này.

Từ xưa mấy vạn tinh cầu,
Phật về sống giữa nỗi đau trăm miền.
Giúp đời mở sợi oan khiên,
Mở vô minh, xóa trăm miền thế gian.

Tuổi thơ sống đẹp ngày vàng,
Tuổi già sống giữa thiên đàng tử sinh;
Phật về thương hết chúng sinh,
Mênh mông cõi sống ân tình thế gian.

Phật xưa thường trú Niết bàn,
Phật nay sống giữa ba ngàn đại thiên;
Sẻ chia đau khổ trăm miền,
Nước non cáu đục từ duyên muôn ngàn;

Phật xưa thường trú Niết bàn,
Phật nay sống giữa nắng hoàng hôn sa;
Mắt sâu hút triệu thiên hà,
Phật tâm là cõi người ta đi về.