Tác Bạch Cúng Dường Vu Lan PL2565

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Kính bạch HT Viện Chủ

Kính bạch HT Trú trì

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng an cư tại trú xứ Tăng Già Lam Phước Duyên – Huế hiện tiền!

Kính thưa toàn thể đại chúng!

Con tên là Nguyễn Thị Diệu Bình, PD: Nhuận Tâm An, con xin được đại diện cho BGĐ Công ty cùng toàn thể nhân viên công ty TNHH và dịch vụ giao nhận hàng hoá F.DI, gồm 04 văn phòng: Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, cũng như gia đình anh chị Nhuận Pháp Nguyên, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch cúng dường trưa hôm nay. (1lạy)

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng hiện tiền!

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy, năm Tân Sửu, PL 2565, nhằm ngày 22/8:2021. Là ngày kết thúc mùa an cư kiết hạ của Tứ Chúng Tăng Già Lam Phước Duyên – Huế, để đón mừng Đại lễ Vu lan PL 2565, là ngày Tự Tứ của chư Tăng, là dịp Khánh Tuế sau một mùa an cư thanh tịnh và cũng là ngày Phật hoan hỷ khi nhìn thấy những người con của mình được thêm một tuổi đạo. Với ý nghĩa cao cả trong Đại lễ Vu lan ấy, nên chúng con luôn ghi nhớ trau dồi, hành trì những điều cơ bản nhất để cuộc sống ngày càng có ý nghĩa

Kính bạch chư Tôn Đức!

Kính thưa Đại chúng!

Chúng ta lại trãi qua một năm nữa với nhiều biến động bởi dịch bệnh hoành hành, đau thương, tang tóc gieo rắc triền miên trên dãi đất hình chữ S (Việt Nam) cũng như nhân loại toàn cầu. Chúng con, những người đã và đang đứng trong tâm bão của dịch bệnh Vũ Hán. Từng thời, từng khắc chúng con chứng kiến những vô thường của sống chết, những mất mát của thương yêu, những cơ cực của sự đói khổ mà người dân ta đang ngày đêm hứng chịu. Tiếng khóc thảm thiết của trẻ thơ khi bơ vơ vắng Mẹ nhiễm F0. Tiếng gầm rú của từng đoàn xe hồi hương lũ lượt kéo nhau về nơi chôn nhau cắt rốn trú ẩn, mong cầu chốn bình yên…

Chứng kiến những sự thật đau thương này, khó ai có thể không rơi lệ thương xót cho người dân quê hương mình, thương xót cho toàn nhân loại đang đắm chìm trong nghiệp quả Tử – Sinh.

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Chúng con được biết; Sự xuất hiện của Đức Phật qua tấm gương hiếu hạnh của Thế Tôn lúc còn tại thế đối với Cha Mẹ hiện đời và nhiều đời với hình ảnh của Đức Mục Kiền Liên mang lòng hiếu đã tác động mạnh, đẹp tuyệt vời trên hành trình cứu Mẹ… đã làm hiện sinh tinh thần nhân bản đích thực, nêu cao giá trị của tâm linh, tình Cha Mẹ, lòng người…

Thế nhưng, hình ảnh Ngài Mục Liên, chỉ là biểu tượng của tấm lòng, của hạnh báo hiếu và con người khi: – càng văn minh, càng trưởng thành, càng lớn khôn bao nhiêu… thì báo hiếu không còn là lời nói, là ý thức, không là của ngày hôm nay, hay hôm qua để kể lại, để hồi tưởng, để nên hay phải nên làm, nhưng báo hiếu là tấm lòng, là trái tim. Khi trái tim còn nhịp đập, khi tấm lòng còn biết đau thương, biết cảm xúc của từng giây, từng phút, thì báo hiếu là cuộc sống nên thường còn.

Kính bạch chư Tôn Đức hiện tiền!

Chúng con cũng được biết: Trong lịch sử Tôn giáo của nhân loại, duy nhất chỉ có Đức Phật, Người thực hành hạnh HIẾU, đến chỗ viên mãn, khi Ngài đi về phía Nam Tịnh xá Kỳ Hoàn và đảnh lễ đống xương khô bên vệ đường một cách cung kính, đến nỗi Tôn giả A-nan và Tăng chúng tùy tùng vô cùng kinh ngạc. Đức Phật biết vậy, Ngài liền dạy cho Tôn giả A-nan và Đại chúng bấy giờ biết rằng: “Đống xương khô ấy, hoặc là Tổ tiên kiếp trước; hoặc là cha mẹ nhiều đời của ta, nên ta chí thành kính lễ”. Chỉ hành động kính lễ đống xương khô bên vệ đường ấy đã là hành động phi thường; và với lời dạy của Ngài nêu rõ ý nghĩa của hành động kính lạy ấy, cũng đã nói lên Trí tuệ, tình cảm và đạo đức siêu việt của Ngài ngay trong cuộc sống con người. Trong đống xương khô của con người nằm bên vệ đường ấy, có đầy đủ hết thảy chất liệu của khổ đau và hạnh phúc, phước đức và phi phước đức của muôn loài chúng sanh, từ một đời cho đến nhiều đời với nhiều nhân duyên, nghiệp quả thiện ác, hữu lậu vô lậu khác nhau, khiến chúng con hiểu thêm thế nào là Thất thế phụ mầu, pháp giới đa sanh phụ mẫu mỗi khi đại lễ Vu lan trở về và ý nghĩa tuyệt vời ngày Tăng tự tứ, ngày lễ Vu lan, ngày xá tội vong nhân, ngày chư Phật hoan hỷ.

Nên, chúng con hiểu được: Sự hiếu ân không chỉ đối với Cha Mẹ, không chỉ đối với Ông bà Tiên tổ, mà sự hiếu ân còn thể hiện đối với Sư trưởng với quê hương, vơi những chất liệu của Đất – Nước – Gió – Lửa đã kết hợp tạo tác nhân duyên này đi vào trái tim, vào da thịt, mạch máu…và đó cũng chính là ý niệm chân thật khởi đầu về Từ Bi và Trí Tuệ.

Với nền tảng Bi – Trí mà Đức Phật đã truyền trao. Chúng con nguyện sống cống hiến hết mình với chân lý Phật Đà trên con đường hành Đạo, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để giúp đời, cứu người vượt qua những ngặt nghèo, gian khổ trong bối cảnh dịch bệnh tai ương hiện tại.

Kính bạch Chư Tôn Đúc Tăng!

Kính thưa toàn thể đại chúng!

Mùa Vu lan – ngày Tăng Tự Tứ – ngày Phật hoan hỷ, ngày của những người con Phật cũng như những chúng sinh trong ba cõi, sáu đường nương vào Giới Đúc – Định Đức – Tuệ Đức của chư Tăng sau ba tháng tịnh tu.

Chúng con vâng lời Phật dạy, một dạ chí thành săm sửa tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo và chư Tăng hiện tiền.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho Cha Mẹ hiện tại, quá khứ cùng vị lại. Lục thân quyến thuộc, Cha Mẹ bảy đời, bà con nhiều kiếp đều được ân triêm công đức, nguyện cùng pháp giới chúng sanh trọn thành Phật Đạo

Ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức Tăng hiện tiền chứng minh, nạp thọ!

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh

Con: Diệu Bình – Nhuận Tâm An, xin được thay mặt BGĐ cùng toàn thể nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hoá F.DI; kính ghi.