Mặt Trời Lên

mattroitrensuong

 

Chiều hôm qua,

từng hạt nắng,

đọng thành sương rơi trên lá;

Read more...

Gió xuân

Xuân đến có tấm lòng

Xuân đi có nước trong

Tình xuân  hồn phơi phới

Thanh bạch mọi thời-không;

Read more...

Xuân như

Xuân đến sạch mây mù

Cỏ hoa dậy lời ru

Ru hồn xuân muôn thuở

Đời lãng tử vân du;

Read more...

Xuân thường tại

Xuân về  đào nở hoa

Chim dậy hót lời ca

Đường cũ thơm hương cỏ

Thiều quang đẹp sơn hà;

Hồn thiêng hôn đầu trúc

“Mây trắng hỏi đường qua”;

Read more...

Thơ xuân

 Trời xuân ai biết đẹp như ri,

Gió thổi hồn hoa rộn tuổi thì

Nắng nhẹ vờn lên hàng trúc biếc

Suối reo chim hót cả trời thi.

Read more...

Xuân quang

Nhận được hồn xuân nhận đã nhiều,

Mấy ai sống được với xuân yêu;

Để xuân vẫn đẹp như xuân ấy

Vời vợi hương ngàn cõi tâm siêu!

Read more...

Mây Xuân

Mây xuân cũng đẹp tợ trời xuân

Phiêu lãng hồn ai giữa cõi trần

Đỉnh núi bao phen về ngự trị

Dòng sông mấy độ níu phù vân;

Read more...

Tình xuân của Phật

Xuân là hoa nở từ tim

từ trong hạt nắng ấm tình càn khôn;

Kể từ khi có linh hồn

cũng từ khi ấy xuân hờn dỗi hoa;

Read more...

Những vần thơ trên đất Nhật (Phần cuối)

Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

Read more...