Họa

Ở trong đời, mình nói nịnh hót người khác, không những đem tai họa về cho mình không ít, mà nói ngay thẳng cũng rước tai họa về cho mình không kém.

Mình nói dở, mình bị mọi người chê; mình nói hay, mình cũng bị mọi người chê; mình nói dở, mình cũng được mọi người khen và mình nói hay mình cũng được mọi người khen.

Nịnh hay trung, dỡ hay hay, khen hay chê, đều dẫn ta tới với đời sống tai họa. Ở trong đời có ai mà không từng vấp phải tai họa như thế. Có người vấp mà gượng dậy được, nhưng có người vấp bị thương tật và ân hận suốt đời.

Muốn vượt qua các tai họa ấy, ta không nói nịnh, không nói trung; không nói hay, không nói dở; không nói khen, không nói chê mà nói đúng thời, đúng chỗ, đúng việc bằng tất cả tấm lòng.

Nói đúng thời, lời nói của ta sẽ nở hoa; nói đúng chỗ lời nói của ta sẽ giúp người khác thăng hoa; nói đúng việc, lời nói của ta có tác dụng giúp công việc của người và ta thành công và nói bằng tất cả tấm lòng, ta sẽ có phước đức và bình an ngay khi ta vừa mới mở miệng! 

Thích Thái Hòa