Ý nghĩa truyền đăng và đạo từ

Kết thúc khóa học Vạn Hạnh VI của GĐPT Việt Nam do HT Thích Thái Hòa cố vấn giáo hạnh BHDTW GĐPTVN giảng tại chánh điện chùa Thuyền Lâm II – Huế. PL 2551 – Ngày 31.12.2007