Xuân Nhâm Thìn trong niềm tin tự tịnh tâm ý

HT Thích Thái Hòa giảng cho GĐPTVN – GĐPT VN trên thế giới và quần chúng Phật tử nhân ngày 02.01. Tết Nhâm Thìn (24.01.2012) tại chùa Phước Duyên – Cố đô Huế.

Chương trình văn nghệ :