Vài nét về Bồ Tát Quán Thế Âm

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử nhân ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Tại chùa Đại Giác – Tp Đồng Hới – Quảng Bình.
PL: 2555 – Ngày 19.06. Tân Mão (Ngày 19.07.2011)