Tứ Tất Đàn – Thích Thái Hòa

HT Thích Thái giảng cho trại sinh Vạn Hạnh.Tại thiền viện Tuệ Quang – Thủ Đức – Sài Gòn. PL 2557 – Ngày 16.01.Giáp Ngọ (15.02.2014)