Trị liệu và chuyển hóa cơn giận

HT Thích Thái Hòa giảng tại nhà Bác Sĩ Minh – TP Hồ Chí Minh. PL: 2555 – Ngày 07.10.Tân Mão (02-11-2011)