Tiếp xúc với Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

HT Thích Thái Hòa giảng nhân ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tại niệm Phật đường Vân Quật Thượng, Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Ngày 19.06. Kỷ Sửu (09.08.2009)