Tiếp xúc với bảy bước chân đi của Đức Phật – HT Thích Thái Hòa

Giảng nhân mùa Phật Đản. Ngày rằm tháng 4 năm Mậu Tý (tức ngày 19.5.2008) PL. 2552 -2008.Tại chùa Phước Duyên – Huế.