Thảnh Thơi Trong Bước Chân Về

HT Thích Thái Hòa giảng và khai thị cho hương linh cố Phật tử Nguyễn Thị Vỹ. Pháp danh: Nguyên Khai tại làng An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế. PL 2555 ngày 17/04/Tân Mão (19/05/2011)