Thảnh thơi mọi nẻo đường về

Hòa Thượng Thích Thái Hòa.

Giọng Đọc : Pháp Tuệ, Nhuận Pháp Nguyên, Diệu Bình, Tấn Lộc, Thanh Thảo, MC Thanh Thủy, Công Lĩnh, MC Hà Phương, Nhuận Kỳ Duyên.