Ta Đã Từng Có Mặt Trong Nhau

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Võ Duy Đức và Đoàn Diệu Linh. Ngày 08.02 Nhâm Thìn (29.02.2012) Tài chùa Đình Quán – Thủ Đô Hà Nội.