Sống cuộc đời thảnh thơi & an lạc

HT Thích Thái Hòa giảng nhân ngày Chánh Niệm. Tại Chùa Linh Ứng – Bãi Bụt – TP. Đà Nẵng. Ngày 25-6-Mậu Tý (27-07-2008)