Sinh mệnh đạo Phật tồn tại như thế nào trong thời đại của chúng ta

HT Thích Thái Hòa giảng cho GĐPT miền Vạn Hạnh tại chùa Thuyền Lâm Huế 07.10 Mậu Tý (04.11.2008).