Sách

 • Những Viên Ngọc Quý

  Lịch sử tư tưởng triết học Phật giáo Đại thừa, Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho Tăng Ni sinh học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà nội
 • Sách Một Thời Làm Điệu

  Bấy giờ, tôi khoảng chín tuổi, một hôm đi xem đưa đám tang ông Võ Hờ trong xóm, thấy mọi người đi sau đám tang đều khóc nức nở và tức tối.
 • Sách Tu Tập Tịnh Giới và Pháp Môn Tịnh Độ

  Chúng ta muốn tu tập pháp môn Tịnh độ thành công thì sự thành công ấy, phải đặt trên nền tảng của Tịnh giới.
 • Chung Một Niềm Vui

  Nhân câu hỏi của thầy Giác-thông: "xin Ôn nói rõ về now and here – bây giờ và ở đây", tôi xin chia sẻ với đại chúng vài điều.
 • Những Cánh Hoa Trên Đường

  Huế, không khí vẫn bình lặng, sự bình lặng làm cho những ai quen sống cuộc đời phóng túng phải kinh hãi và họ kinh hãi là phải lắm,...
 • Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh ( Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải)

  Từ khi vào chùa với tuổi để chỏm, Bổn sư thế độ đã trao cho tôi bản kinh "Phật thuyết A-di-đà" bằng chữ Hán, bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập và ...
 • Phật học ứng dụng

  Ở trong Đạo đế, Bát chánh đạo vừa là đạo và vừa là trợ đạo. Bát chánh đạo liên hệ chặt chẽ với các pháp trợ đạo..
 • Nhân duyên học

  Nhân duyên học là gì? Nhân duyên học là học về giáo lý do Đức Phật dạy có nội dung về nhân duyên và nhân quả. Nhân, tiếng Phạn gọi là Hetu.
 • Miến điện mặt trời lên

  Theo Đảo sử Tích Lan (Dipāvamsa), Mranma hay Miến Điện trước đó có tên gọi là Suvannabhùmi, là vùng Đất vàng, tức là chỉ cho vùng gần Thaton của Myanmar ngày nay...
 • Thảnh thơi mọi nẻo đường về

  Sống ở đời không ai thích đi làm thuê mướn, mà ai cũng thích làm chủ thôi. Nhưng làm sao ta có thể làm chủ được, khi ta chưa làm chủ được tâm ý của mình?