Pháp Thoại Hoa nở trong vòng tục lụy

Lễ Cầu An Vinh Kết Lương Duyên:
– Nguyễn Thanh Quý
– Nguyễn Thị Thanh Phương
Tại chùa Phước Duyên – Huế, ngày 5.7 Đinh Hợi (17-8-2007)