Pháp Thoại Đầu Xuân : Mùa Xuân và Phép Lạ

Giảng sư : Hòa Thượng Thích Thái Hòa. Tại Chùa Phước Duyên Huếu

Ngày 17.02.2018 – ( Nhằm ngày 02.1 Mậu Tuất)