Ngôi nhà của chúng ta

HT Thích Thái Hòa giảng nhân mùa khánh đản của Đức Phật A Di Đà tại giảng đường Bồ Đề tâm. Địa chỉ: 68 Phạm Huy Thông – Thủ Đô Hà Nội, PL: 2555 – Ngày 14.11. Tân Mão (08.12.2011)