Ngày Phật Đản trong chúng ta

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử nhân mùa Phật đản – PL 2555 tại chùa Phước Duyên, Huế. Ngày 15.04.Tân Mão (17.05.2011)