Ngày chánh niệm tại chùa Thánh Duyên

Ngày chánh niệm HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Thánh Duyên, núi Thúy Vân, Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ngày 24/5 Đinh Hợi (8/7/2007)