Mùa xuân chuyển hóa – Kỷ Sửu

Chúc mừng năm mới – Xuân Kỷ Sửu
Mùa xuân chuyển hóa – HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên.
Ngày mùng 2 tháng giêng năm Kỷ Sữu ( tức ngày 27.1.2009)