Lời Tác Bạch Đúc Tượng Bổn Sư

Lời Tác Bạch Đúc Tượng Bổn Sư vào ngày 12.12 Mậu Tuất, nhằm ngày 17 tháng 01 năm 2019, tại Phường Đúc Thành Phố Huế, của Gia đình đệ tử Nhuận Phật Minh và Nhuận Pháp Nguyên.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền,

Hôm nay là ngày 12 tháng 12 Năm mậu tuất, nhằm ngày 17 tháng 01 năm 2019, tại tư thất Cơ sở Đúc tượng Đăng Khoa, ở 324/5 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành Phố Huế, gia đình đệ tử chúng con là Trần Thị Hường pháp danh Nhuận Pháp Minh; Trần Hữu Nghĩa, pháp danh nhuận Phật Minh; Trần Thị Phượng Liên, Pháp danh, Nhuận pháp Nguyên; Trần Hoài Bảo Di, Pháp danh Nhuận Kỳ Duyên, cùng chư Phật tử hiện tiền có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch

Kính bạch chư Tôn đức!

Chúng con kính nghe chư Tôn đức dạy: “Lúc đức Thế Tôn còn tại thế, có lần Ngài lên cung trời Đao lợi thuyết pháp độ thân mẫu, bấy giờ vua Ưu Điền, nước Kiều Thường Di, nhớ Phật, nên buồn khổ khiến thân tâm sinh bệnh. Bấy giờ các quan liền lấy cây Ngưu Đầu Chiên Đàn tạc hình tượng đức Thế Tôn cao năm mét, để cho vua chiêm ngưỡng và kính lễ mỗi ngày, từ đó bệnh vua tự lành”. Do nhân duyên ấy mà có hình tượng Phật. Và tiếp theo đó, vua Ưu Điền lại đúc Tượng Phật bằng vàng, sau Phật Niết bàn vua A Dục lại đúc tượng Phật bằng đồng; Ngô Trung tạc tượng Phật bằng đá; Vua nước Sư tử tạc tượng Phật bằng Ngọc… và nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử tiếp nối tạc hình tượng Phật với nhiều biểu tượng, nhiều niềm tin đối với đức Thế Tôn sâu cạn, rộng hẹp khác nhau, nhờ đó mà Phật pháp được lan tỏa làm lợi ích cho cả thế giới trời người.

Tiếp nối một phần trong muôn phần nhân duyên cao quý, thù diệu ấy, gia đình đệ tử chúng con tự đáy lòng thành kính, phát nguyện xin đúc tượng đức Phật Bổn Sư bằng đồng, để cúng dường Tu Viện Quảng Đức ở thành phố Toullouse, Pháp quốc do Thượng tọa Thích Thông Trí trú trì, là Tổng vụ trưởng tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN Âu Châu, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đặc trách Âu Châu ngõ hầu làm nơi nương tựa, quy ngưỡng cho những ai có duyên lành với Phật pháp và với ngôi chùa này mà nhất là các anh chị em GĐPT Châu Âu, đang sinh hoạt nơi một xứ sở, đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa tín ngưỡng, đối diện với muôn vàn khó khăn để giữ vững niềm tin để tuyên dương Phật pháp, giữ gìn bản sắc văn hóa và đạo lý dân tộc Việt Nam trên xứ người, có nơi tâm linh để nương tựa làm sáng lên tinh thần Hòa Tin Vui; tinh thần Em tưởng nhớ Phật, để Phật hóa bản thân; Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, để Phật hóa gia đình huyết thống và Em thương người và vật, để Phật hóa xã hội, nhằm trang nghiêm tịnh độ, báo đáp ơn sâu của Tam bảo, của Thầy Tổ, Cha mẹ, giang sơn Tổ quốc và muôn loài chúng sinh. Và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, âm siêu dương thái, chúng sinh an lạc.

Kính bạch chư Tôn đức,

Chúng con kính nghe Phật dạy: “Chỉ đồng tử giỡn, lấy que họa hình tượng Phật trên đất, người ấy cũng đã từng đi trên con đường Phật đi”. Nên, gia đình chúng con với việc làm này, xin đời đời kết duyên với Phật pháp mà phát khởi tâm nguyện này và nhờ công đức này mà chúng con thiện căn tăng trưởng trong tâm, khiến không bị rơi mất hạt giống và bản nguyện Bồ đề, như cùng tử được thiện tri thức chỉ cho viên minh châu trong chéo áo đã từng quên mất bởi chạy theo danh lợi bụi trần.

Kính bạch quý Ngài,

Pháp sự đã thành, sắm sửa trai bàn thanh tịnh đã đủ, nội dung cúng dường chúng con đã chí thành trình bạch, kính xin chư Tôn đức thương xót mẫn nạp và chú nguyện cho sở nguyện của gia đình đệ tử chúng con được viên thành.

Nam mô Hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát.
Nam Mô A Di Đà Phật

Trên Chư tôn đức đã từ bi hứa khả, và ban cho chúng con những lời chỉ dạy quý báu, chúng con xin cung kính tri ân, nguyện nỗ lực tinh tấn để không cô phụ những nhân duyên lành mà chúng con có được trong cuộc đời này. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Chư tôn đức Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường Tam Bảo, hiện tiền Chư tôn đức tam bái.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát