Hạnh phúc là biết cùng nhau hiện hữu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

HT Thích Thái Hoà chia sẻ Pháp thoại ”Hạnh phúc là biết cùng nhau hiện hữu” đến Đại chúng Chùa Quảng Đức , Tp. Toullouse , Pháp vào ngày 06.06.2019 – 04.05. Kỷ Hợi.

Thưa Đại chúng khổ đau đến với chúng ta từ nhiều phía, thì hạnh phúc cũng đến với chúng ta từ nhiều phía. Có khi ta nghĩ về một quá khứ đau khổ thì trong giây phút hiện tại ta bị khổ đau và có khi ta nghĩ đến một quá khứ , tươi đẹp vinh quang thì ta cũng có hạng phúc trong hiện tại v.v….v..

Hôm nay tôi xin chia sẻ đến đại chúng 5 chất liệu để tạo ra hạnh phúc

  1. Xin hãy nhìn vào 1 tô canh, chúng ta quán chiếu sâu, tô canh được tạo nên bởi những yếu tố không là tô canh, chẳng hạn nước không phải là tô canh, gia vị không phải là tô canh …. nhưng chúng hoà điệu thành 1 tô canh ….
  2. Thấy mình có mặt trong tất cả và thấy tất cả đang có mặt trong mình. Cái thấy ấy tạo nên sự biết ơn của chúng ta và tạo ra cho ta hạnh phúc.
  3. Đừng nên so sánh hơn thua bằng.
  4. Biết tiếp nhận và chia sẻ
    Tiếp nhận trong sự biết đủ, chia sẻ trong sự biết đúng thời, đúng xứ, đúng nhân, đúng sự, đúng pháp
  5. Chùa mang tên Bồ Tát Thích Quảng Đức, là 1 Vị Bồ Tát quên mình vì lợi ích chúng sinh, vì sự tồn tại của Chánh Pháp, sự hy sinh của Bồ Tát là không phải chóng đối chế độ của TT Ngô Đình Diệm mà sự hy sinh của Ngài là để đánh thức TT Ngô Đình Diệm dừng lại và điều chỉnh những gì không đúng với đạo lý của Người lãnh đạo quốc gia.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính tóm tắt & chia sẻ
Nhuận Pháp Nguyên
03.06.2019 – 01.05. Kỷ Hợi (PL 2563)