Giá Trị & Ý Nghĩa cuộc sống con người – HT Thích Thái Hòa

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 (4/7/2015) của đệ tử Phượng Liên (Nhuận Pháp Nguyên) Tại Công ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I