Đức Phật đến với chúng ta

HT Thích Thái Hòa giảng nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2551.
Tại chùa Phước Huệ – Bảo Lộc – Lâm Đồng. Ngày 15.4 Đinh Hơi (31.5.2007)