Danh Hiệu và Bản Nguyện Đức Phật A Di Đà Cho Thời Đại Của Chúng Ta

HT Thích Thái Hòa giảng nhân mùa khánh đản Đức Phật A Đi Đà tại giảng đường cơm chay Bồ Đề Tâm 68 Phạm Huy Thông – Thủ Đô Hà Nội.
PL 2555 ngày 17.11. Tân Mão (11.12.2011)