Cùng tạo mùa xuân cho nhau

HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên – Thành Phố Huế

Mùng 2 Tết Năm Ất Mùi ( Ngày 20 tháng 2 năm 2015)