Con đường hướng tới thong dong

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử tại chùa Linh Thắng – Di Linh – Lâm Đồng. Nhân mùa Vu Lan – PL 2555 ngày 11.07. Tân Mão (10.08.2011)