Chuyến Hành Hương và Tu Tập Phật Giáo Tây Tạng

HT : Thích Thái Hòa
Đạo Diễn : Đại đức An Tuệ – Đại đức Vân Pháp – Đại đức Từ Niệm
Thuyết minh : Nguyễn Trung Toàn
Đọc lời bình : Tấn Lộc
Ngâm Thơ : Diệu Bình
Cung ấn : Nhuận Pháp Nguyên – Tống Thị Lan – Diệu Nhã – Trần Thị Kim Loan – Diệu Hương và các Phật tử trong đoàn
Quay phim : Đại đức Pháp Mãn
Dựng phim : Võ Phúc – Tăng Hiền
Nhiếp ảnh : Đại đức Minh Thế
Phim được thực hiện trong chuyến hành hương Tây Tạng Năm 2013