Chúng ta cùng nhau đi tới đời sống của ánh sáng

HT Thích Thái Hòa giảng cho học chúng khóa tu một ngày an lạc tại chùa Đông Phước, Q8, TP. HCM. Ngày 7/8 Giáp Ngọ (31/8/2014 )