Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà trong thời đại của chúng ta

HT Thích Thái Hòa giảng cho đạo tràng tịnh độ. Tại thiền viện Bồ Đề – Tp Đà Nẵng. PL. 1556 – Ngày 17.11.Nhâm Thìn (29.12.2012)