Ai là người niệm Phật

HT Thích Thái Hòa giảng cho gia đình niệm Phật Liên Hương tại chùa Quảng Tế ngày 10.12. Mậu Tý (05.01.2009)