Vầng Thơ Từ Đông Âu

Vầng Thơ Từ Đông Âu

Ga đời người xuống kẻ lên
Chuyến tàu sinh tử có quên ai nào;
Đời như hạt nắng chiêm bao
Mắt sâu huyền thoại hút vào sử thi;

Ôm trời huyễn mộng mà đi
Mấy ngàn năm trước có chi đâu nào;
Tượng đài thêm thẹn trăng sao
Lòng tham nhân loại tự đào hố chôn;

Một linh hồn, vạn linh hồn
Mê mang phía trước dỗi hờn phía sau;
Theo Tây rồi lại theo Tàu
Bắc Nam ai thoát nỗi sầu nhân sinh;

Thà làm hoa cỏ nghe kinh
Còn hơn sống cõi văn minh cuối đường…
Thà làm hạt nắng trong sương
Thấy chân như giữa vô thường thế gian;

Thà nghe hoa cỏ thở than
Còn hơn nghe tiếng mộng vàng ngủ say;
Cánh chim hồng điểu còn bay
Can chi suối mộng mà bày biện thân?!

Ô hay, sương khói phù vân
Nghiệp duyên đã chín bâng khuâng làm gì;
Từ nguồn nước bỏ ra đi
Nguồn trông nhớ nước, nước thì ham chơi;

Làm con suối rãnh bốc hơi
Làm mây đùa gió rong chơi quên về;
Nằm nghe non nước trời quê
Đất òa khóc dỡ khen chê đã nhiều…

Thương từng hạt nắng cô liêu
Yêu quê hương giữa nắng chiều thế gian;
Thà thương cùng tử lang thang
Còn hơn thương kẻ mộng vàng ngủ say…

Thà về gác kiếm phủi tay
Còn hơn vương bá tự đày đọa thân;
Áo đời trả lại phù vân
Thả vô minh giữa vi trần gió bay…

Warszawa – Poland, ngày 19/6/2018
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa