Thơ Xuân 2020 : Xuân và Nắng Hồng

Xuân và nắng hồng

Áo xuân dệt giữa đất trời
Mênh mông tâm hạnh tuyệt vời ngữ ngôn;
Chim reo đùa với nắng vờn
Tùng mai cổ thụ linh hồn đại tiên;

Chuông xa ngân vọng trăm miền
Nghe lời xuân gọi bình yên giáng trần;
Dẫu cho đời chỉ phù vân
Giữa phù vân ấy hồn xuân muôn trùng;

Sông dài nước chảy mênh mông
Mấy chàng câu cá ngồi trông đôi bờ;
Nước đi non chẳng hẹn giờ
Tình xuân non nước chẳng hờ hững ai;

Dẫu trăng về ẩn phương đoài
Nhưng hồn xuân vẫn sải dài vô chung;
Bận lòng chi có với không
Xuân hương thơm giữa nắng hồng bụi bay…

Xuân Canh Tý – 2020
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa