Thơ Trường Mộng Say

Tác giả : Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Diễn Ngâm : Diệu Bình

Giàu sang hẹn với mây trời
Vinh quang đứng giữa chợ đời lá lay;
Mấy người xưa, mấy người nay
Giữa dòng sinh tử trắng tay đôi bờ;

Có ai hẹn được bao giờ
Trên đầu tóc bạc dại khờ làm chi;
Đường đời sỏi đá ham đi
Đầu u trán bể có chi đâu nào;

Đưa tay bắt mãi không vào
Đưa chân đạp mãi cứ trào đầu ra;
Đời như cát bụi hằng sa
Ai đem sóng biển dựng tòa đế vương;

Ta nghe cát bụi ven đường
Chim hồng vỗ cánh không vương tơ trời;
Đời đau cứ mãi đau đời
Vinh quang thả giữa chợ trời mà đi…

Tượng đài đứng đó làm chi
Trăm năm máu đổ sử thi não lòng;
Sông dài nước mãi đi cong
Biết sông là nước, nước trong lâu rồi;

Có chi mà đổ thừa trời,
Vì lòng đất giận nên đời tang thương;
Ô hay, điệp khúc vô thường,
Sông vô tình chảy giữa trường mộng say