Thơ Sen Vàng Việt Nam

Thơ Sen Vàng Việt Nam

Tác Giả : Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
(Tặng Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam Hải ngoại)

 Trùng phùng giữa chốn Âu Châu
Đại tây dương giữa muôn màu thế gian
Portugal một thuở trời vàng
Bây giờ rêu mọc nắng hoàng hôn bay

Dòng Tên hiu hắt tháng ngày
Vinh danh là chỗ đoạ đày nhân gian
Nice gieo hạnh nguyện Từ Quang
Châu âu từng đoá sen vàng Việt Nam

Trăng treo giữa cõi ba ngàn
Tuyên dương diệu Pháp vô vàn ngữ ngôn
Một linh hồn vạn tâm hồn
Đạo ca bất diệt giữa cồn bể dâu…

Gió lùa hạt nắng qua mau
Lời Kinh nhân quả trên đầu thế gian
Phật ngoại phương giữa muôn ngàn
Hương thơm đất Việt nhẹ nhàng lan xa …

(Cảm tác trong chuyến đi Hoằng Pháp tại Châu Âu 2019 – PL 2563)


Ghi chú:
Portugal : Bồ Đào Nha
– Dòng Tên (Dòng Jeronimos đào tạo Giáo sĩ Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã toàn cầu  từ năm 1540 đến 1773 đã tự giải thể).
– Nice : Thành phố Nice , nước Pháp