Thơ Lưng Chừng Cuộc Chơi

Lưng Chừng cuộc chơi
Tác giả : Tuệ Nguyên-Thích Thái Hòa

Thương ai nửa phố, nửa phường
nửa rừng, nửa rú, nửa đường vọng chơn;
nửa thương nhớ, nửa trách hờn
nửa bình minh mới, nửa hoàng hôn xưa;

Còn chăng nửa chuyến đò đưa
bên này bến đục nắng mưa vô thường;
Có trăng khuyết, có mùa sương
có chàng ngớ ngẩn giữa đường hát ca;


Đường gần lại hóa đường xa,
nói chi được mất tình ca nửa vời;
Cỏ hoa mặc áo luân hồi
dế giun nửa khóc, nửa cười phí thân;


Nhìn đời hương nước phù vân,
Trăng in suối mộng, lưng chừng cuộc chơi;
Núi cao không ngại mây trời
Mà sao có lắm cuộc chơi lưng chừng!