Thơ Hoa Mai Ngủ

Hoa Mai Ngủ

Xuân về non nước bình yên,
trắng thơm mấy cõi tình em tuyệt trần;
Biết đời hư huyễn phù vân,
làm hoa mai ngủ giữa trần gian say.

Mây bay không hẹn tháng ngày,
dòng tâm chảy mãi ai hay xuân nào!
Xuân em đã có trăng sao,
xuân ta đã có nẻo vào chân như.

Dẫu đời như huyễn, như hư,
xuân tình đã có kể từ sơ khai;
Tình như hồng điểu bay hoài,
Nửa in suối mộng nửa ngoài thiên không.

Mai hoa ngủ giữa mùa đông,
Mùa xuân thức dậy tung hương khắp trời.
Mỗi hoa là mỗi nụ cười,
Mỗi hương là mỗi cuộc đời như như.

Xuân Bính Thân – 2016.
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa