Thơ Hạt Nắng Vườn Quê

Thơ Hạt Nắng Vườn Quê

Ta nghe từng hạt cát vàng,
Mênh mông sa-mạc gió ngàn điệu ru;
Mây trời ôm dấu Trượng phu,
Thánh kinh ai tụng công tu ngỡ ngàng;

Nửa thân xác gửi thiên đàng,
Nửa linh hồn bám nắng vàng rong chơi;
Tháp cao thêm thẹn mây trời,
Vườn hoa chưa đủ để đời ta vui;

Hương thơm thiếu vị ngọt bùi,
Thiên đàng chưa đủ để mời ta yêu;
Thánh Thần chưa đủ cao siêu,
Chơn tâm mới đủ tình yêu ta về,

Tặng đời những bước thoan nghê,
Tặng đời hạt nắng vườn quê hôm nào!

Abu dhabi – Dubai, ngày 17-3-2018
Tuệ Nguyện – Thích Thái Hòa