Thi Phẩm Mây Trắng

TÁC GIẢ: TUỆ NGUYÊN – THÍCH THÁI HOÀ.
DIỄN NGÂM: DIỆU BÌNH.
Camera: Bảo Quốc.
Thu âm: Nguyễn Đình Trung.
Flycam: Nguyễn Đăng Khoa.
 
Mây có tự bao giờ đố ai biết và mấy ai biết mây hiện hữu để làm gì giữa cõi phù du ấy. Mây hiện hữu như đất trời hiện hữu, vẫn hàm dung, hội tụ, phân ly, vẫn thong dong giữa đôi bờ có không vĩnh hằng.
Và rồi mây tự mở ra cho mình một đường bay, một cõi sống không còn dấu tích phương sở.
Mây bay và ngàn đời mây vẫn hằng bay để lưu chuyển thi ca trong khoảnh chốc trở thành vĩnh cửu.
“Trên đỉnh núi hạt sương còn đọng lại
Giữa vô biên mây trắng vẫn bay hoài”.