Như Dấu Chim Bay

Thơ : Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Nhạc : Nguyễn Văn Hồ
Ca sĩ : Hồng Vân

… Ai nghe thì cũng hát
ai cảm thì cũng vui, không nghe thì thôi,
mặc để muôn ngàn sự sống tự hát ca và không cảm thì thôi,
mặc để ngàn năm bóng nguyệt hát ca sông dài…