Thơ Đất đá nhiệm màu

Thơ Đất Đá Nhiệm Màu

Cảm Tác tại Cappadocia, Turkey.
Ngày 16-6-2019 (14-05 Kỷ Hợi PL2563).
Tác Giả : Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

Đất đá tạo nên cảnh dị thường
Trăng ngàn gió nội có chi vương
Ai đem nhân ngã vào hang động
Khiến đấng Trời cao phải thẹn thuồng !

Đất đá tạo nên vẻ diệu kỳ
Hư hư thật thật cảnh huyền vi
Đất trời lồng lộng ai tà kiến
Đục khoét làm chi thẹn tuổi thì !

Núi đứng ngàn năm chẳng nói chi
Mà sao đất đá rộn xuân thì
Trên đầu đội nón như tai nấm
Hư ảo đâm nhìn ráng tà huy !

Lửa hoá thành đất đá nhiệm mầu
Trăm ngàn ức kiếp chợt qua mau
Khí cầu lơ lững tình nhân thế
Nhìn xuống dân gian đá ngẩng đầu !