Chùm Thơ Âu Châu

Tác giả : Tuệ Nguyên-Thích Thái Hòa

Một chiều Paris
(29/7/2015)

Paris nghe nói đã nhiều,
Bây giờ ta thấy nắng chiều trong sương;
Rêu in cuộc lữ vô thường
Tháp Eiffel giữa nắng vương tóc người;

Sông Seine chảy giữa cuộc đời
Cho phù sa giữa đất trời tự do;
Cho tình xưa vẹn câu hò
Cho lune là nguyệt đôi bờ biết nhau.

Nắng vàng trong mơ
(31/7/2015)

Hòa Lan trời ngập nắng vàng
Thảo nguyên phía trước sóng tràn phía sau;
Hoàng hôn một thoáng qua mau
Ta nghe cát bụi hát câu chân thường;

Cỏ quên ngủ giữa phố phường
Người quên ngủ giữa miên trường thế gian;
Con sông nước chảy lang thang
Ngàn cầu bắc nhịp nắng vàng trong mơ.

Thăm Berlin, Thủ Đô Đức Quốc
(03/8/2015)

Một thời oanh liệt còn đâu,
Thánh đường còn lại nỗi sầu tháp chuông;
Đông Tây ngăn cách bức tường,
Chừ về một mối bóng vương sông dài;

Nỗi đau Do Thái còn hoài,
Nghe trong chiều nắng thở dài thiên thu.
Thương đời như huyễn, như hư;
Trăng soi bến đục còn dư canh dài.

Cảm hứng trời Âu
(05/8/2015)

Cung điện nguy nga,
Trời xa, đi hoài không đến;
Lòng đất sâu, thinh lặng không lời,
mặc chuyện đời đá phủ rêu xanh;

Quyền lực một thời, xương chất thành núi;
Không vâng lời máu đổ thành sông.
Mê mang muôn triệu linh hồn;
Rêu hong cổ lục nắng vờn mây xanh.

Thăm nước Ý
(05/8/2015)

Văn minh La Mã một thời,
Nghe trong nắng nhạt gọi mời thời gian;
Tiếng chuông mở cửa thiên đàng,
Chừ nghe đồng vọng giữa hoàng hôn xưa;

Đấu trường đứng giữa nắng mưa,
Nghe trong sử lịch còn pha nỗi buồn;
Đức tin mệt mỏi linh hồn,
Cao xanh có biết nỗi hờn này chăng!