Thơ Cõi Chân Như

Ngàn năm nước chảy từ nguồn,
Cũng ngàn năm ấy, nguồn trông bến bờ;
Đời không tương ngộ bất ngờ,
Nếu không nhân trước, cũng là duyên sau;

Dòng đời nước chảy qua mau,
Thương ai làm kiếp con tàu duyên sinh;
Lung linh bắt đuổi bóng hình,
Giữa hình bóng ấy biết mình là ai!

Làm mây theo gió bay hoài,
Làm chim hồng hạc bay ngoài thiên thu;
Vén mây trăng hát lời ru,
Vén vô minh xóa ngục tù thế gian;

Làm mưa trong hạt nắng vàng,
Không làm “trái cấm địa đàng” ngày xưa;
Thong dong giữa nắng và mưa,
Giữa thong dong ấy mưa đùa nắng reo;

Mênh mông giữa cõi trăng treo,
“ngựa đua dưới biển thuyền chèo trên non”;
Ô hay, tâm bặt dấu mòn,
Cõi chơn như ấy mãi còn trong ta!

Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa