Xuân và tâm lực bồ đề

HT Thích Thái Hòa giảng nhân ngày tết giáp ngọ 2014 tại chùa Phước Duyên Huế. Ngày 02.01 Giáp Ngọ (1.2.2014)