Viếng thăm Đức Tăng Thống Đệ Tứ

HT Thích Thái Hòa viếng thăm Đức Tăng Thống Đệ Tứ và tu viện Nguyên Thiều nhân đầu năm Mậu Tý – 2008.